آزمایشگاه تشخیص طبی مرکزی دکتر عباسی

آزمایشگاه تشخیص طبی مرکزی دکتر عباسی

2069

توضیحات

آزمایشگاه تشخیص طبی مرکزی دکتر عباسی ۲۰% تخفیف برای تمامی دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: بوکان، بلوار کردستان، خیابان سنگینی، مرکز تخصصی پزشکی میلاد، طبقه همکف
شماره تماس: 04446228383