استخر پدیده

توضیحات

استخر پدیده ۳۳٪ تخفیف برای دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: باغستان بلوار امام خمینی مجموعه ورزشی انقلاب درب دوم
تلفن: 02634461682