اقامتگاه سنتی خانه عامری

اقامتگاه سنتی خانه عامری

توضیحات

اقامتگاه سنتی خانه عامری از۵٪تا۱۵٪در دوران پیک و غیر پیک دارای تخفیف برای تمامی دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس هتل: کاشان،خیابان علوی، خیابان باستان هفتم – هتل سرای عامری ها کاشان
شماره تماس: 03155240220