باشگاه امیر نعیم

توضیحات

باشگاه امیر نعیم ۲۰ ٪ تخفیف برای دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: کرج خیابان شهید بهشتی نرسیده به میدان سپاه جنب کت و شلوار هامون
تلفن : 09397374343