تابلو فرش نیما

توضیحات

تابلو فرش نیما۱۵٪؜تخفیف برای دارندگان رهایش کارت در سرار كشور
شماره تلفن:٠۲۶۳۲۴۰۲۶۸۵
آدرس :میدان کرج خیابان شهید بهشتی بعد از بیمارستان امام خمینی پاساژ زنوزی