دکتر سعیده رفیعی متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر سعیده رفیعی متخصص زنان و زایمان و نازایی

2064

توضیحات

دکتر سعیده رفیعی متخصص زنان و زایمان و نازایی ۸% تخفیف برای تمامی دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: بوکان، بلوار کردستان، آزمایشگاه شفا، طبقه دوم
شماره تماس: 04446223310