سرای سنتی کاسه کوزه

سرای سنتی کاسه کوزه

1340

توضیحات

سرای سنتی کاسه کوزه ۲۰ ٪ الی ۴۰ ٪ تخفیف برای دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: کرج رجایی شهر ابتدای سه باندی بن بست ۱۲
تلفن: 02634497597