شهربازی په پوله کان

شهربازی په پوله کان

۹۸۱۲۳۵

توضیحات

شهربازی په پو له کان ۱۰٪ تخفیف برای تمامی مشترکین رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس:سقز بلوار شهید بهشتی،نرسیده به میدان مادر
شماره تماس:۰۹۱۸۲۴۶۴۶۰۳