شهر بازی جاذبه

شهر بازی جاذبه

۹۸۱۴۵۸

توضیحات

شهر بازی جاذبه ۱۰% تخفیف برای تمامی دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: بانه، خیابان سید جمال الدین، میدان هنر، دست راست، دامنه تپه
شماره تماس: 08734235246 &09183751676