مجتمع آموزشی نصر

توضیحات

مجتمع آموزشی نصر ۱۰٪ تخفیف برای تمامی دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: سقز، میدان قدس، ابتدای خیابان ساحلی
شماره تماس: ۰۸۷۳۶۲۲۲۲۸۹