مجموعه بوم گردی خونه نقلی

مجموعه بوم گردی خونه نقلی

توضیحات

مجموعه بوم گردی خونه نقلی ۱۰٪ایام پیک ۲۹٪ایام غیر پیک تخفیف برای دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: کاشان ،میدان کمال الملک،خیابان شریف، کوچه پامنار،گذر خان
تلفن: 03155233324