مرکز تغذیه و رژیم درمانی خانم سعادت کریمی

مرکز تغذیه و رژیم درمانی خانم سعادت کریمی

2057

توضیحات

مرکز تغذیه و رژیم درمانی خانم سعادت کریمی ۱۰% تا ۳۰% تخفیف برای تمامی دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: بوکان، بلوار کردستان، کوچه داروخانه دکتر دادخواه(آریا ۵)، ساختمان دکتر اسماعیل زاده
شماره تماس: 04446243327