هتل مشهد

توضیحات

هتل مشهد طبق تعرفه هاي ذكر شده در دوران پيك و غير پيك٣٥٪؜ تخفیف برای تمامی دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس:مشهد خيابان خراسان رضوي مشهد مقدس خيابان امام رضا نبش امام رضا ١و٢
شماره تماس: 05112222666