هتل پارسيان اوين تهران

هتل پارسيان اوين تهران

١٨٢٩

توضیحات

تهران۲۰٪الی ۴۰٪ تخفیف برای تمامی دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع یادگارامام (ره)، هتل پارسیان اوین
تماس: 0212720