گل فروشی گل سنگ

توضیحات

گل فروشی گل سنگ ۱۰ درصد تخفیف برای دارندگان رهایش کارت از سراسر ایران
ادرس: کرج بلوار حدادیروبروی مسجد سلمان فارسی
تلفن: 02634428706