درباره ما

تعهدات مراکز طرف قرارداد به مشترکین رهایش یار

۱ – رعايت كليه شئونات اسلامي و اخلاقي در برخورد با مشتريان

2 – قرار دادن برچسب و لوگوي مشخص رهایش یار در محل مناسبي كه در معرض ديد كليه مراجعين باشد.

3 – مرکز طرف قرارداد متعهد مي گردد نحوه برخورد، كيفيت ارائه خدمات و محصولات مورد استفاده دارندگان كارت رهايش يار كاملا مشـابه سـاير مـراجعين باشـد بطوريكـه

دارندگان كارت هيچ تفاوتي در برخورد، كيفيت و ارائه خدمات و محصولات مورد استفاده با ساير مراجعين این مرکز احساس نكنند. در صورت بروز هر گونه نارضايتي از سـوي

مراجعه كنندگان موضوع توسط واحد رسيدگي به شكايات رسيدگي خواهد شد.

4 – مرکز طرف قرارداد مي بايست در صورت تغيير محل فعاليت موضوع را حداقل يك ماه قبل كتبا به اطلاع شرکت برساند و در صورت توافـق طـرف اول همكـاري در محـل جديـد

كمافيالسابق ادامه پيدا مي كند.

5 – كليه اطلاعات لازم جهت ارائه در سايت و يا جهت تبليغات توسط مرکز طرف قرارداد مي بايست توسط خود مرکز در اختيار رهایش یار قرار گيرد.

6 – مرکز طرف قرارداد موظف است مدت اعتبار، هولگرام و كد سامانه كارت را چك نمايند و همچنين دارنده كارت بايد همزمان با كارت اصلی رهایش یارشناسنامه کارت رهایش یار را هم به مرکز نشان دهد.

7 – تنها شخص دارنده كارت رهايش يار مجاز به استفاده از خدمات مراکز طرف قرارداد با تخفيف ذكر شده در دفترچه مي باشد. شخص دارنده كارت به همراه بن كارت 5 نفـره (يـا همـان

شناسنامه كارت) مي تواند براي اعضا خانواده خود از كارت رهايش يار استفاده كند.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم